بلاک چین و صنعت برق، تاثیر آن در انرژی‌های تجدیدپذیر
بلاکچین ، فناوری که آینده اینترنت اشیا را تغییر می دهد؟