دوره آموزشی HCNA - Hardware Installation

در این بخش می توانید با اساتید دوره HCNA - Hardware Installation آشنا شده و درصورت نیاز با آنها ارتباط برقرار نمایید
امیر خسروی

امیر خسروی

مهندسی برق
محمدرضا کاظمین نسب

محمدرضا کاظمین نسب

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
حسین شادپور

حسین شادپور

مهندسی برق - قدرت
علی بختیار

علی بختیار

مهندسی برق - قدرت
مسعود یزدانفر

مسعود یزدانفر

مهندسی برق
مهدی عبدالملکی

مهدی عبدالملکی

مهندسی برق
فرزانه حسینی

فرزانه حسینی

مهندسی ارتباطات
محمدرضا تهرانی

محمدرضا تهرانی

مهندسی برق

دوره آموزشی HCNA - Routing & Switching

در این بخش می توانید با اساتید دوره HCNA - Routing & Switching آشنا شده و درصورت نیاز با آنها ارتباط برقرار نمایید
هژیر یادگاری

هژیر یادگاری

مهندسی کامپیوتر
سینا میرزایی

سینا میرزایی

مهندسی کامپیوتر
میثم جهانگیری

میثم جهانگیری

مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه کامپیوتری
احمدرضا پرویزی

احمدرضا پرویزی

مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه کامپیوتری
آیدین احمد‌زاده

آیدین احمد‌زاده

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
ناهید صفاوردی

ناهید صفاوردی

مهندسی برق - مخابرات
الهام افشار

الهام افشار

مهندسی برق

دوره آموزشی HCNA - Access

در این بخش می توانید با اساتید دوره HCNA - Access آشنا شده و درصورت نیاز با آنها ارتباط برقرار نمایید
حسین سپهری کیا

حسین سپهری کیا

مهندسی برق - مخابرات
جواد فرنگی

جواد فرنگی

مهندسی برق - الکترونیک
حسین یارمحمدی

حسین یارمحمدی

دکتری برق
سعید باغیانی

سعید باغیانی

مهندسی برق - الکترونیک
شهرام بوستان دوست

شهرام بوستان دوست

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
عیسی آهنگری

عیسی آهنگری

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

دوره آموزشی HCNA - Transmission

در این بخش می توانید با اساتید دوره HCNA - Transmission آشنا شده و درصورت نیاز با آنها ارتباط برقرار نمایید
محمد مرادی

محمد مرادی

مهندسی برق - الکترونیک
حامد قاسمی

حامد قاسمی

مهندسی برق - قدرت
داوود قاطع

داوود قاطع

مهندسی برق - مخابرات
حسین یار محمدی

حسین یار محمدی

دکتری برق
حسین شهیدیان

حسین شهیدیان

دکتری برق
امین امینی

امین امینی

مهندسی برق
ناهید صفاوردی

ناهید صفاوردی

مهندسی برق - مخابرات
صالحه برق لامع

صالحه برق لامع

مهندسی مخابرات